Fysiotherapie Maasstaete
Kerkeland 9F
6651 KN Druten

T| 0487-512764
F| 0487-517984
E| info@fysiodruten.nl

Ergotherapie

In 2008 is er bij Fysiotherapie Maasstaete een zelfstandige eerstelijns voorziening gestart. Ergotherapie Maasstaete is de eerste, en tot nog toe enige, eerstelijns ergotherapie in het Land van Maas en Waal.

Het is onze missie om de ergotherapie als een volwaardige eerstelijns voorziening te ontwikkelen in het Land van Maas en Waal. Daarvoor wordt samenwerking gezocht met andere disciplines, verwijzers en de tweede lijn (ziekenhuizen en revalidatiecentra). In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt ook samengewerkt met de gemeenten. Ergotherapie Maasstaete is deelnemer aan het ParkinsonNet.

Cliënten informatie

Wat is ergotherapie?
Ergotherapie helpt bij het verminderen en/of oplossen van problemen die u ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals zelfverzorging, verplaatsen en vervoer, het huishouden doen, werk en/of hobby's. De activiteiten die voor u belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk samen aangepakt. De ergotherapeut werkt samen met u en het doel is dat u weer zo zelfstandig mogelijk kunt leven.

Wat kunt u verwachten als u in contact komt met een ergotherapeut?
Wat een ergotherapeut doet, is sterk afhankelijk van uw hulpvraag en wensen. Echter de ergotherapeut zal altijd beginnen met een kennismaking en een inventarisatie van uw vraag en situatie. De ergotherapeut wil een zo volledig mogelijk beeld van uw situatie krijgen. Zij zal dan ook vragen stellen die te maken hebben met u als persoon maar ook wat u in uw dagelijks leven doet (hobby's/werk) en uw omgeving (familie/woning).

Met deze informatie zal de ergotherapeut samen met u doelen opstellen voor de behandeling. Dat kan een training zijn of adviezen waarmee u vaardigheden en activiteiten opnieuw leert of anders leert uitvoeren. Het kan ook betekenen dat u leert omgaan met een hulpmiddel. De ergotherapeut helpt u ook bij de keuze voor zo'n hulpmiddel en bij het eventueel aanvragen van deze voorziening bij de zorgverzekeraar of gemeente.

Na afloop van dit traject vindt er altijd een evaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie wordt gekeken of uw vraag is opgelost en of er misschien nog nieuwe vragen zijn.

Omdat het om praktische zaken gaat, zal de ergotherapeut in de meeste gevallen dan ook bij u aan huis komen. Zo kan de ergotherapeut uw eigen omgeving zien en de behandelingen en adviezen zo veel mogelijk laten aansluiten op uw situatie.

Aanvraag en vergoeding
Vanuit de basiszorgverzekering heeft iedereen recht op maximaal 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Om aanspraak te kunnen maken op ergotherapie is een verwijzing van een arts nodig. In enkele aanvullende verzekeringen kunt u een extra aantal uren ergotherapie verzekeren. Dit kunt u nakijken in uw polisgegevens.

Contact
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze ergotherapeute
Janneke Opsteegh via 0487-512764 (bereikbaar op woensdag en donderdag).

Voorbeelden
Om u een beeld te geven met welke vragen u bij de ergotherapeut terecht kunt, volgen hier twee voorbeelden.

Voorbeeld 1
Mevrouw Peters is door de jaren heen steeds slechter gaan lopen. Zij rijdt geen auto meer en deed tot voor kort alles nog op haar fiets. Het kost haar echter steeds meer moeite om op de fiets te stappen en bijvoorbeeld haar boodschappen te doen. Hierdoor komt mevrouw Peters steeds minder haar huis uit en dit vindt ze niet prettig. In overleg met haar huisarts is besloten om naar een ergotherapeut te gaan. De ergotherapeut inventariseert de situatie en vraagt naar de wensen van mevrouw Peters. Ze geeft aan graag nog zelfstandig naar buiten te willen. De ergotherapeut stelt voor om als hulpmiddel een scootmobiel aan te vragen bij de gemeente. De ergotherapeut begeleidt haar bij de aanvraag hiervan. Wanneer de scootmobiel geleverd is, geeft de ergotherapeut mevrouw Peters, tijdens de eerste ritjes, instructie en uitleg over de bediening en hoe zij het beste en veilig met de scootmobiel om kan gaan in het verkeer.

Voorbeeld 2
Meneer Dekker heeft een neurologische aandoening en heeft daardoor steeds minder kracht in zijn armen. Door dit krachtsverlies is het voor hem steeds lastiger om zichzelf aan te kleden en zijn eten klaar te maken. Met name de kleine knoopjes dichtmaken of het vlees en zijn brood snijden, dat gaat steeds moeilijker. Meneer Dekker krijgt een verwijzing van zijn arts naar een ergotherapeut. Wanneer de ergotherapeut langskomt, inventariseert zij eerst de vragen en problemen van meneer Dekker en observeert hem bij de activiteiten die problemen opleveren. Hierna gaan ze samen een aantal hulpmiddelen uitproberen die bijvoorbeeld het aankleden en snijden makkelijker maken. Verder geeft de ergotherapeut nog een aantal praktische tips. Nadat meneer Dekker de hulpmiddelen heeft uitgeprobeerd, besluiten ze samen welke het meest geschikt zijn. De ergotherapeut ondersteunt hem bij de aanschaf van deze hulpmiddelen.