Fysiotherapie Maasstaete
Kerkeland 9F
6651 KN Druten

T| 0487-512764
F| 0487-517984
E| info@fysiodruten.nl

Netwerken en samenwerking

De beste word je nooit alleen. Speerpunt nummer één in onze organisatie is het zoeken naar samenwerking zowel in de eerste als in de tweede lijn (ziekenhuizen).

We werken in de eerste lijn in de lokale omgeving samen met:

 • huisartsen in Druten
 • huisartsen in het Land van Maas en Waal
 • thuiszorgorganisaties, zoals Thuiszorg Z.O. Gelderland en Thuiszorg Maas en Waal
 • buurtzorgorganisaties
 • zorgcentrum De Kasteelhof 
 • Bijna Thuis Huis in Druten
 • eerste lijns psychogologen
 • logopedie
 • diëtisten
 • verloskundigen
 • gespecialiseerde pedicures. 
Daarnaast is er in het kader van de Wet Maaschappelijke Ondersteunig (WMO) samenwerking en overleg
met de Gemeente Druten. Binnen onze praktijk werken wij samen met Ergotherapie Maasstaete,
Logopedie Druten (John Sanders) en Podomed (podotherapie).

Fysiotherapie Maasstaete acht samenwerking van belang. Om die reden nemen wij deel in diverse regionale en landelijke netwerken: