Niet tevreden, laat ons dit weten.
Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken in onze praktijk of over één van onze medewerkers. In ons beider belang hebben wij dit klachtenreglement opgesteld. Heeft u een klacht of bent u minder tevreden laat het ons dan weten. Elke klacht of signaal van u wordt door ons serieus genomen zodat wij onze dienstverlening nog beter op uw wensen af kunnen stemmen.

Hoe te handelen bij ontevredenheid?
Bent u niet tevreden, dan is de eerste stap om u te wenden tot uw fysiotherapeut. Met betreffende fysiotherapeut kunt u dan uw klacht bespreken. De ervaring leert dat de meeste klachten tijdens een dergelijk gesprek al worden opgelost!

Komt u samen met uw fysiotherapeut niet tot een oplossing van uw klacht of ligt het bespreken van de klacht met uw fysiotherapeut gevoelig, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Niels Werkhoven, Özkan Karahan of één van de andere collega’s. In overleg met hen wordt dan beoordeeld hoe uw klacht het beste kan worden opgelost.

Als blijkt dat we er samen niet uit komen, dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke externe klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) waar onze praktijk bij is aangesloten. Deze onafhankelijke klachtencommissie behandelt uw klacht dan volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Lees meer over de externe klachtenregeling.

Tot slot.
Wilt u meer weten over de werkwijze van het indienen van een klacht of over de interne of externe klachtenregeling dan kunt u zich altijd wenden tot uw fysiotherapeut of één van de medewerkers. Over de externe klachtenregeling van het KNGF is een folder beschikbaar.

Heeft u vragen?

Bel ons op:
0487 - 51 27 64

Stuur ons een bericht
info@fysiodruten.nl

Over ons

Fysiotherapie Maasstaete in Druten wil op doelmatige wijze zorg van goede kwaliteit leveren die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen en behoeften van haar patiënten. Wij vragen, waar mogelijk, een actieve houding van de patiënt; wij nemen het initiatief en coachen u bij uw gezondheidsprobleem.

Fysiotherapie Maasstaete

Persoonlijke behandelingen

U krijgt een volledig persoonlijke behandeling.

Geregistreerde therapeuten

In het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).

Ervaren personeel

Onze therapeuten zijn specialistisch opgeleid en geregistreerd.

Toegankelijke praktijk

Onze praktijk is laagdrempelig en goed bereikbaar.

Netwerk van professionals

Wij werken samen met professionals voor uw gezondheid.

Therapie doelen

Met u stellen we doelen om het gewenste resultaat te halen.

Maak kennis met ons team

Conny Oerlemans

Bekkenfysiotherapeut


Bekkenfysiotherapie (buik, bekken, bekkenbodem en lage rug gebied)

Lees meer  

Evelien Buitenhuis

Oedeemfysiotherapeut


Oedeemfysiotherapie - oncologische fysiotherapie - trainen tijdens chemotherapie

Lees meer  

Fenna Beumeler

Oedeemfysiotherapeut


Oedeemfysiotherapie - oncologische fysiotherapie - trainen tijdens chemotherapie - dry needling

Lees meer  

Fieke Willems

Algemeen fysiotherapeut


Parkinson - BPPD (draaiduizeligheid) - orthopedische revalidatie (knie- en schouder) - TENS - medical taping

Lees meer