Doelgerichte behandeling van bewegingsproblemen als gevolg van kanker.

Oncologische fysiotherapie richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen van mensen met kanker. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandelingen (operatie, chemotherapie, radiotherapie en hormoontherapie). Denk hierbij onder andere aan spanningsklachten, pijn, fibrose, huidveranderingen, contracturen, verminderde mobiliteit, verstoorde lichaamsbeleving, verminderde spierkracht, conditieverlies, spanning, ademhalingsproblemen en vermoeidheid. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby's.

Doelgerichte fysiotherapie in elke fase
De oncologie-fysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte: de curatieve (herstel) fase, de palliatieve fase en/of de terminale fase. Elke fase vereist een specifieke behandeling, aangezien de behandeldoelen per fase verschillen. In de curatieve fase liggen de doelen bij het herwinnen van de verloren of verminderde vaardigheden. In de palliatieve fase liggen de behandeldoelen bij het behoud van de nog aanwezige vaardigheden. In de terminale fase liggen de behandeldoelen vooral in het begeleiden van de patiënt bij de steeds verder afnemende vaardigheden.

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologie-fysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.


Voor oncologische fysiotherapie kunt u terecht bij Niels Werkhoven, Evelien Buitenhuis en Fenna Beumeler.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************


'HERSTEL EN BALANS' nazorg groepsprogramma

In Nederland hebben ongeveer 750.000 mensen kanker. Dat aantal neemt in de komende jaren toe. Oorzaak: de verbeterde diagnose en behandeling en het feit dat we steeds langer leven. Toch blijft kanker een ingrijpende ziekte die je leven fors overhoop kan halen. Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 curatief behandelde kankerpatiënten na het stoppen van de behandeling, langdurig met restklachten kampt. Het gaat vooral om fysieke klachten zoals vermoeidheid, conditieverlies en psychosociale problemen zoals emotioneel zijn, concentratieverlies, slecht slapen, zich angstig, onzeker en onrustig voelen.

Deze klachten hebben een invloed op de kwaliteit van leven en de invulling van het dagelijks leven van een groot deel van de mensen die kanker doorstaan hebben. Voor patiënten is lichamelijk genezen alleen niet meer voldoende, terugkeer naar een bestaan zonder klachten en terugkeer naar een normale rol in de maatschappij zijn het uiteindelijke doel van iedere medische behandeling. Is er sprake van een gecombineerde verminderde fysieke en mentale belastbaarheid dan komt de patiënt in aanmerking voor het groepsprogramma: “Herstel en Balans, nazorg bij kanker”.

Wij werken voor dit programma nauw samen met de maatschap 'Herstel en Balans Nijmegen'. De fysieke trainingen vinden plaats bij Fysiotherapie Maasstaete onder leiding van een oncologisch fysiotherapeut. 

Voor wie is dit programma bestemd?

Het programma is bestemd voor mannen en vrouwen (18+) die:

 • Een curatieve oncologische behandeling (bijna) hebben afgerond; 
 • Na het doormaken van kanker lichamelijke ongemakken ervaren en zich nog moe, neerslachtig, angstig en onzeker voelen;
 • Moeite hebben om hun dagelijkse leven en werk weer te hervatten;
 • Last ervaren met veranderingen binnen hun sociale relaties;
 • Herkenning zoeken bij lotgenoten.

Het nazorgprogramma

Het nazorgprogramma helpt en ondersteunt de patiënt om na een intensieve periode van ziekte en behandeling een nieuw evenwicht te vinden op verschillende levensterreinen. Het programma duurt 3 maanden en bestaat uit twee onderdelen:

 • een fysieke lichaamstraining op maat om de conditie en spierkracht te verbeteren en om weer plezier en vertrouwen in het lichaam te krijgen. Dit programmaonderdeel duurt 12 weken, twee bijeenkomsten per week.   
 • een psycho-educatief onderdeel waar thema’s besproken en behandeld worden zoals vermoeidheid, verwerking, omgaan met spanningen en angst, de gevolgen van kanker, relaties en werk. Dit programmaonderdeel bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur. Beide onderdelen worden gegeven onder leiding van deskundigen, gespecialiseerd in de oncologie.

Resultaten

Een aantal resultaten, die uit de evaluaties van de laatste acht jaar benoemd en gemeten zijn, zijn de volgende:

 • Deelnemers ervaren, na deelname aan het programma, substantieel, 30 – 50 %, minder last en een vermindering van hun klachten op zowel psychisch als fysiek gebied (dit resultaat is gevalideerd vastgesteld door het meetinstrument ‘De Lastmeter’)
 • Deelnemers geven aan emotioneel meer in balans te zijn en meer veerkracht te hebben om het dagelijkse leven weer te hervatten;
 • Deelnemers hebben meer vertrouwen in de toekomst;
 • Deelnemers geven aan dat het programma een goede ‘tussenstap of opstap’ is om weer goed te kunnen re-integreren naar arbeid of terugkeer in eigen werk.

Wordt het programma vergoed?

Het programma wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Er is een mogelijkheid deel te nemen via een vergoedingsregeling van uw werkgever, arbeidsongeschiktheidsverzekering of UWV werkbedrijf. U kunt natuurlijk ook als particulier deelnemen. 

Hoe meldt u zich aan als deelnemer?

Aanmelding kan via uw werkgever of op persoonlijke titel door het aanmeldformulier in te vullen dat vermeld staat op de website: www.herstelenbalansnijmegen.nl of een mail te sturen naar info@herstelenbalansnijmegen.nl We sturen u het aanmeldformulier dan digitaal toe.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u bellen naar Herstel en Balans Nijmegen:

Voor aanmelding, organisatie en financiële vragen:

 • Dhr. Theo van Kempen, telefoonnummer: 06-30101695

Voor inhoudelijke vragen betreffende het programma:

 • Mw. Carla van der Sluijs, telefoonnummer: 06-11616594
 • Mw. Willy van der Zandt, telefoonnummer: 06-12912552

U kunt ook naar Fysiotherapie Maasstaete bellen en vragen naar Evelien Buitenhuis, Fenna Beumeler of Niels Werkhoven.

Heeft u vragen?

Bel ons op:
0487 - 51 27 64

Stuur ons een bericht
info@fysiodruten.nl

Over ons

Fysiotherapie Maasstaete in Druten wil op doelmatige wijze zorg van goede kwaliteit leveren die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen en behoeften van haar patiënten. Wij vragen, waar mogelijk, een actieve houding van de patiënt; wij nemen het initiatief en coachen u bij uw gezondheidsprobleem.

Fysiotherapie Maasstaete

Persoonlijke behandelingen

U krijgt een volledig persoonlijke behandeling.

Geregistreerde therapeuten

In het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).

Ervaren personeel

Onze therapeuten zijn specialistisch opgeleid en geregistreerd.

Toegankelijke praktijk

Onze praktijk is laagdrempelig en goed bereikbaar.

Netwerk van professionals

Wij werken samen met professionals voor uw gezondheid.

Therapie doelen

Met u stellen we doelen om het gewenste resultaat te halen.

Maak kennis met ons team

Conny Oerlemans

Bekkenfysiotherapeut


Bekkenfysiotherapie (buik, bekken, bekkenbodem en lage rug gebied)

Lees meer  

Evelien Buitenhuis

Oedeemfysiotherapeut


Oedeemfysiotherapie - oncologische fysiotherapie - trainen tijdens chemotherapie

Lees meer  

Fenna Beumeler

Oedeemfysiotherapeut


Oedeemfysiotherapie - oncologische fysiotherapie - trainen tijdens chemotherapie - dry needling

Lees meer  

Fieke Willems

Algemeen fysiotherapeut


Parkinson - BPPD (draaiduizeligheid) - orthopedische revalidatie (knie- en schouder) - TENS - medical taping

Lees meer