Onze missie

Fysio- en Ergotherapie Maasstaete in Druten wil op doelmatige wijze zorg van goede kwaliteit leveren die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen en behoeften van haar patiënten. Wij vragen, waar mogelijk, een actieve houding van de patiënt; wij nemen het initiatief en coachen u bij uw gezondheidsprobleem.

Fysio- en Ergotherapie Maasstaete onderscheidt zich door persoonlijke aandacht, innovatie, flexibiliteit en specifieke deskundigheid. Al onze fysiotherapeuten staan geregistreerd in het CKR (Centraal Kwaliteitsregister) en zijn BIG-geregistreerd (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De ergotherapeut staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Beide registers zijn openbaar.

Onze praktijk is een stabiele en succesvolle organisatie met een jarenlange uitstekende staat van dienst en bekend bij alle ziekenhuizen in de omgeving. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst.


Kwaliteit

Fysio- en Ergotherapie Maasstaete werkt aan kwaliteit door producten te onderbouwen met best evidence based protocollen en richtlijnen. Wij willen voldoen aan de nieuwste kwaliteitsnormen.
Voor klachten is Fysio- en Ergotherapie Maasstaete aangesloten bij de klachtenregeling van de brancheorganisatie (KNGF). Lees meer over de klachtenregeling.


Bejegening

U mag ervan uitgaan dat iedere medewerker van Fysio- en Ergotherapie Maasstaete u met respect bejegend en u ontvangt als een goed gastheer/gastvrouw. 


Vergoeding fysiotherapie

Hoeveel fysiotherapie er wordt vergoed, ligt aan uw (aanvullende) polisvoorwaarden. 

Heeft u een aandoening waarvoor een chronische indicatie geldt? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

U mag door meerdere fysio- en oefentherapeuten behandeld worden maar u krijgt maar één behandeling per dag vergoed. Vraag daarom altijd eerst toestemming bij uw zorgverzekeraar aan als u behandeld wil worden door verschillende zorgverleners. Het is en blijft uw eigen verantwoordelijkheid. 


Betalingsvoorwaarden

Alle informatie over onze betalingsvoorwaarden kunt u lezen via deze link van Medicas.


Informatieverstrekking aan huisartsen

Om het contact tussen ons en de huisartsen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, brengen we uw huisarts middels een korte brief op de hoogte dat u bij ons in behandeling bent. Wanneer het behandeltraject is afgerond, sturen we nog een korte eindrapportage naar uw huisarts. Zo blijven de lijntjes kort. Mocht u tegen deze gegevensuitwisseling zijn, geef het dan door aan uw therapeut.


Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)

Wij nemen deel aan de Landelijke Database Fysiotherapie. Door middel van deze samenwerking leveren wij een bijdrage aan onderzoek en dus ook aan verbetering van fysiotherapeutische zorg. Hiervoor gebruiken wij een aantal gegevens van u, namelijk:

  • Geboortejaar
  • Geslacht
  • Type zorgverzekering
  • Behandelgegevens: klacht, soort behandeling en duur van behandeling.

Omdat er geen persoonsgegevens nodig zijn, is uw deelname anoniem. Mocht u tegen deze gegevensuitwisseling zijn, geef het dan door aan uw therapeut.

Lees meer over Landelijke Database Fysiotherapie.


Privacy-verklaring

We hechten veel waarde aan uw privacy. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij een privacy beleid.

Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met uw gegevens in geval van:

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.


Samenwerking

De beste word je nooit alleen. Speerpunt nummer één in onze organisatie is het zoeken naar samenwerking zowel in de eerste als in de tweede lijn (ziekenhuizen). Om die reden nemen wij deel in diverse lokale en landelijke netwerken. Lees meer over de netwerken.


Toegankelijkheid

Wij kennen in de regel geen wachtlijst. Naast het behandelen op verwijzing is Fysio- en Ergotherapie Maasstaete ook direct toegankelijk, u mag uzelf verwijzen. Onze praktijk is rolstoeltoegankelijk.


Heeft u vragen?

Bel ons op:
0487 - 51 27 64

Stuur ons een bericht
info@fysiodruten.nl

Over ons

Fysiotherapie Maasstaete in Druten wil op doelmatige wijze zorg van goede kwaliteit leveren die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen en behoeften van haar patiënten. Wij vragen, waar mogelijk, een actieve houding van de patiënt; wij nemen het initiatief en coachen u bij uw gezondheidsprobleem.

Fysiotherapie Maasstaete

Persoonlijke behandelingen

U krijgt een volledig persoonlijke behandeling.

Geregistreerde therapeuten

In het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).

Ervaren personeel

Onze therapeuten zijn specialistisch opgeleid en geregistreerd.

Toegankelijke praktijk

Onze praktijk is laagdrempelig en goed bereikbaar.

Netwerk van professionals

Wij werken samen met professionals voor uw gezondheid.

Therapie doelen

Met u stellen we doelen om het gewenste resultaat te halen.

Maak kennis met ons team

Conny Oerlemans

Bekkenfysiotherapeut


Bekkenfysiotherapie (buik, bekken, bekkenbodem en lage rug gebied)

Lees meer  

Evelien Buitenhuis

Oedeemfysiotherapeut


Oedeemfysiotherapie - oncologische fysiotherapie - trainen tijdens chemotherapie

Lees meer  

Fenna Beumeler

Oedeemfysiotherapeut


Oedeemfysiotherapie - oncologische fysiotherapie - trainen tijdens chemotherapie - dry needling

Lees meer  

Fieke Willems

Algemeen fysiotherapeut


Parkinson - BPPD (draaiduizeligheid) - orthopedische revalidatie (knie- en schouder) - TENS - medical taping

Lees meer