Oefentherapie voor verbetering van motorische vaardigheden bij kinderen.

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut heeft kennis van de groei en ontwikkeling bij kinderen van nul tot achttien jaar.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat vanzelf en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is.

Problemen in de motorische ontwikkeling kunnen belemmeringen geven voor het opgroeiende kind. De kinderfysiotherapie heeft als doel deze belemmeringen, vertragingen of afwijkende ontwikkelingen zoveel mogelijk op te heffen zodat het kind beter gaat functioneren in zijn omgeving, thuis, op school en tussen leeftijdsgenootjes. Wat het kind wel of niet kan en daarbij de hulpvraag van kind, ouders of eventueel leerkracht spelen een grote rol tijdens de behandeling.

Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Daarnaast onderscheidt de behandeling bij kinderen zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.

Pedagogische en didactische vaardigheden zijn van groot belang voor het uitvoeren van een behandeling bij een kind. De benadering naar een kind toe is geheel anders dan naar volwassenen. De kinderfysiotherapeut weet kinderen van verschillende leeftijden te stimuleren en te begeleiden waarbij het leren bewegen altijd plezierig en uitdagend is.

De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit oefentherapie, waarbij kinderen op speelse wijze en met behulp van kindvriendelijke materialen hun motorische vaardigheden kunnen verbeteren. Bij baby’s en peuters of in het geval van bedlegerigheid kan de behandeling ook thuis in de vertrouwde omgeving plaatsvinden.


Wanneer kinderfysiotherapie?

De groep kinderen die naar de kinderfysiotherapeut verwezen worden, kan in twee hoofdgroepen worden onderscheiden:

 • kinderen van 0 - 4 jaar

 • kinderen in de schoolleeftijd (4 - 16 jaar)

In beide groepen wordt onderscheid gemaakt tussen acute problemen en chronische problemen.

Lees meer over mogelijke indicaties voor kinderfysiotherapie


Geen verwijzing nodig (m.u.v. huisbezoeken)

Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat er geen verwijzing nodig is om voor vergoeding in aanmerking te komen. Voor kinderfysiotherapie aan huis dient er wel een verwijzing te zijn van huisarts, specialist of jeugdarts/consultatiebureau-arts.


Spreekuur op consultatiebureau Druten

Elke 2e dinsdag van de maand is het team kinderfysiotherapie aanwezig tijdens het inloopspreekuur (13.00-14.00)  op het consultatiebureau in Druten voor vragen over de motorische ontwikkeling van uw kind. We kunnen u adviezen geven over o.a.:

 • Voorkeurshouding

 • Overstrekken

 • Overmatig huilen

 • Niet op de buik willen liggen

 • Achterblijvende motoriek (moeite met rollen, kruipen, staan of lopen)

 • Stand van de voeten

 • Vaak vallen

 • Niet kunnen meekomen t.o.v. leeftijdsgenootjes

 • Schrijfproblemen

 • Pijnklachten bij bewegen

 • En alle andere vragen


Meer informatie over de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie is te vinden op NVFK.


Voor kinderfysiotherapie kunt u terecht bij Judith Eyck en Paula Groeneveld.

Heeft u vragen?

Bel ons op:
0487 - 51 27 64

Stuur ons een bericht
info@fysiodruten.nl

Over ons

Fysiotherapie Maasstaete in Druten wil op doelmatige wijze zorg van goede kwaliteit leveren die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen en behoeften van haar patiënten. Wij vragen, waar mogelijk, een actieve houding van de patiënt; wij nemen het initiatief en coachen u bij uw gezondheidsprobleem.

Fysiotherapie Maasstaete

Persoonlijke behandelingen

U krijgt een volledig persoonlijke behandeling.

Geregistreerde therapeuten

In het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).

Ervaren personeel

Onze therapeuten zijn specialistisch opgeleid en geregistreerd.

Toegankelijke praktijk

Onze praktijk is laagdrempelig en goed bereikbaar.

Netwerk van professionals

Wij werken samen met professionals voor uw gezondheid.

Therapie doelen

Met u stellen we doelen om het gewenste resultaat te halen.

Maak kennis met ons team

Conny Oerlemans

Bekkenfysiotherapeut


Bekkenfysiotherapie (buik, bekken, bekkenbodem en lage rug gebied)

Lees meer  

Evelien Buitenhuis

Oedeemfysiotherapeut


Oedeemfysiotherapie - oncologische fysiotherapie - trainen tijdens chemotherapie

Lees meer  

Fenna Beumeler

Oedeemfysiotherapeut


Oedeemfysiotherapie - oncologische fysiotherapie - trainen tijdens chemotherapie - dry needling

Lees meer  

Fieke Willems

Algemeen fysiotherapeut


Parkinson - BPPD (draaiduizeligheid) - orthopedische revalidatie (knie- en schouder) - TENS - medical taping

Lees meer