Hartrevalidatie bij de fysiotherapeut geeft vertrouwen in het bewegen in de thuissituatie


Na het constateren van een hartziekte kan het moeilijk zijn om weer te beginnen met bewegen. We weten allemaal dat bewegen gezond en belangrijk is maar het vertrouwen om hier zelfstandig mee aan de slag te gaan mist vaak. Het kan ook zijn dat u al een beweegprogramma heeft gevolgd in het ziekenhuis maar nu, eenmaal thuis, toch tegen problemen aan loopt.

Bij Fysiotherapie Maasstaete bieden we een hartrevalidatie-programma aan om u over die drempel heen te helpen. De bedoeling van dit programma is om u een actieve leefstijl aan te leren die u uiteindelijk zelfstandig voort kunt zetten in uw eigen vertrouwde omgeving.


De duur van het programma is afhankelijk van uw doelstellingen maar we streven naar minimaal 12 weken. U krijgt eerst een intakegesprek waarin we uw voorgeschiedenis en huidige klachten/problemen bespreken en vragenlijsten met u doornemen. Vervolgens plannen we een uitgebreide 0-meting om uw fysieke stand van zaken in kaart te brengen. Aan de hand van uw hulpvraag en de uitkomsten hiervan wordt er een persoonlijk beweegplan gemaakt. Tussentijds vinden er evaluatiemomenten plaats om te kijken of de doelen of het plan bijgesteld moet worden. Na 12 weken wordt er gekeken of uw doelstellingen bereikt zijn en u zelfstandig verder kunt gaan. Indien de doelen niet gehaald zijn, is er een mogelijkheid tot vervolg van het programma. Wij rekenen erop dat u gemotiveerd bent wanneer u zichzelf voor het beweegprogramma aanmeldt. De trainingen zijn 2x per week onder begeleiding van een fysiotherapeut. Daarnaast dient u zelfstandig dagelijks voldoende te bewegen. 


Natuurlijk helpen wij u hierbij en leren wij u hoe dit moet. De hartrevalidatie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar indien u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft.


Voor de hartrevalidatie kunt u terecht bij Maryse Lamers.

Heeft u vragen?

Bel ons op:
0487 - 51 27 64

Stuur ons een bericht
info@fysiodruten.nl

Over ons

Fysiotherapie Maasstaete in Druten wil op doelmatige wijze zorg van goede kwaliteit leveren die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen en behoeften van haar patiënten. Wij vragen, waar mogelijk, een actieve houding van de patiënt; wij nemen het initiatief en coachen u bij uw gezondheidsprobleem.

Fysiotherapie Maasstaete

Persoonlijke behandelingen

U krijgt een volledig persoonlijke behandeling.

Geregistreerde therapeuten

In het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).

Ervaren personeel

Onze therapeuten zijn specialistisch opgeleid en geregistreerd.

Toegankelijke praktijk

Onze praktijk is laagdrempelig en goed bereikbaar.

Netwerk van professionals

Wij werken samen met professionals voor uw gezondheid.

Therapie doelen

Met u stellen we doelen om het gewenste resultaat te halen.

Maak kennis met ons team

Conny Oerlemans

Bekkenfysiotherapeut


Bekkenfysiotherapie (buik, bekken, bekkenbodem en lage rug gebied)

Lees meer  

Evelien Buitenhuis

Oedeemfysiotherapeut


Oedeemfysiotherapie - oncologische fysiotherapie - trainen tijdens chemotherapie

Lees meer  

Fenna Beumeler

Oedeemfysiotherapeut


Oedeemfysiotherapie - oncologische fysiotherapie - trainen tijdens chemotherapie - dry needling

Lees meer  

Fieke Willems

Algemeen fysiotherapeut


Parkinson - BPPD (draaiduizeligheid) - orthopedische revalidatie (knie- en schouder) - TENS - medical taping

Lees meer