Ergotherapie 


Ergotherapie Maasstaete is in 2008 ontstaan en biedt eerstelijns ergotherapie in het Land van Maas en Waal. In de afgelopen jaren is de ergotherapie sterk ontwikkeld en is er nauwe samenwerking met andere disciplines, verwijzers en de tweede lijn (ziekenhuizen en revalidatiecentra). In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt samengewerkt met de gemeenten. Ergotherapie Maasstaete is aangesloten bij het ParkinsonNet en MS Zorg Nederland. Dit zijn landelijke netwerken.  

Regionaal is er een samenwerkingsverband tussen logopedie, fysiotherapie en ergotherapie genaamd NeuroZorg Druten waarin eens in de zes weken MDO wordt gehouden om de zorg voor de neurologie patiënt te verbeteren.  


Wat is ergotherapie? 

Ergotherapie helpt bij het verminderen en/of oplossen van problemen die u ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals zelfzorg, verplaatsen en vervoer, uitvoeren van huishoudelijke taken, werk en ontspanning. De behandeling is er op gericht dat u adviezen krijgt om de kwaliteit van leven te verbeteren en uw zelfredzaamheid te behouden/vergroten. 


Wat kunt u verwachten als u in contact komt met een ergotherapeut? 

Wat een ergotherapeut doet, is sterk afhankelijk van uw hulpvraag en wensen. Echter de ergotherapeut zal altijd beginnen met een kennismaking en een inventarisatie van uw vraag en situatie. De ergotherapeut wil een zo volledig mogelijk beeld van uw situatie krijgen. Zij zal dan ook vragen stellen die te maken hebben met u als persoon maar ook wat u in uw dagelijks leven doet (hobby's en werk) en uw omgeving (familie en woning). 
 
Met deze informatie zal de ergotherapeut samen met u doelen opstellen voor de behandeling. Dat kan een training zijn of adviezen waarmee u vaardigheden en activiteiten opnieuw leert of anders leert uitvoeren. Het kan ook betekenen dat u leert omgaan met een hulpmiddel. De ergotherapeut helpt u ook bij de keuze voor zo'n hulpmiddel en bij het eventueel aanvragen van deze voorziening bij de zorgverzekeraar of gemeente. 
 
Omdat het om praktische zaken gaat, zal de ergotherapeut in de meeste gevallen dan ook bij u aan huis komen. Zo kan de ergotherapeut uw eigen omgeving zien en de behandelingen en adviezen zoveel mogelijk laten aansluiten op uw situatie.  

Na afloop van dit traject vindt er altijd een evaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie wordt gekeken of uw hulpvraag is opgelost en of er misschien nog nieuwe hulpvragen zijn. 

Ergotherapeut Melanie Lemmens helpt u graag.
 

Heeft u vragen?

Bel ons op:
0487 - 51 27 64

Stuur ons een bericht
info@fysiodruten.nl

Over ons

Fysiotherapie Maasstaete in Druten wil op doelmatige wijze zorg van goede kwaliteit leveren die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen en behoeften van haar patiënten. Wij vragen, waar mogelijk, een actieve houding van de patiënt; wij nemen het initiatief en coachen u bij uw gezondheidsprobleem.

Fysiotherapie Maasstaete

Persoonlijke behandelingen

U krijgt een volledig persoonlijke behandeling.

Geregistreerde therapeuten

In het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).

Ervaren personeel

Onze therapeuten zijn specialistisch opgeleid en geregistreerd.

Toegankelijke praktijk

Onze praktijk is laagdrempelig en goed bereikbaar.

Netwerk van professionals

Wij werken samen met professionals voor uw gezondheid.

Therapie doelen

Met u stellen we doelen om het gewenste resultaat te halen.

Maak kennis met ons team

Conny Oerlemans

Bekkenfysiotherapeut


Bekkenfysiotherapie (buik, bekken, bekkenbodem en lage rug gebied)

Lees meer  

Evelien Buitenhuis

Oedeemfysiotherapeut


Oedeemfysiotherapie - oncologische fysiotherapie - trainen tijdens chemotherapie

Lees meer  

Fenna Beumeler

Oedeemfysiotherapeut


Oedeemfysiotherapie - oncologische fysiotherapie - trainen tijdens chemotherapie - dry needling

Lees meer  

Fieke Willems

Algemeen fysiotherapeut


Parkinson - BPPD (draaiduizeligheid) - orthopedische revalidatie (knie- en schouder) - TENS - medical taping

Lees meer