NeuroZorg Druten is een samenwerking tussen fysiotherapie, ergotherapie en logopedie.

Neurorevalidatie is voor cliënten met hersenletsel als gevolg van een trauma, beroerte (CVA), Parkinson of andere medische/erfelijke oorzaken. Daarbij is het doel van de revalidatie het opnieuw leren of het behouden van functies, vaardigheden, kracht en conditie. Andere doelen zijn het toepassen van die functies en vaardigheden in allerlei situaties, omgaan met hulpmiddelen/voorzieningen en het voorkomen van complicaties.

Team NeuroZorg Druten focust zich op de neurologische cliënt met complexe en meervoudige problemen. De complexiteit van deze problemen zorgt ervoor dat de cliënt vaak al snel in aanraking komt met meerdere zorgverleners uit dit team. Het team stemt de zorgverlening op elkaar af om de zorgvragen te beantwoorden. Dat wil zeggen dat het team de inzichten en werkwijzen van de verschillende disciplines met elkaar integreren, zodat er een interdisciplinaire aanpak ontstaat waarbij de cliënt centraal gesteld wordt. Van belang bij een interdisciplinaire uitvoering is onderlinge afstemming en samenwerking. Het overleg dat eens in de 6 weken plaatsvindt, is hierin een ondersteunende factor.


Het team bestaat uit:

- Kristy Brouwers, fysiotherapeut

- Fieke Willems, fysiotherapeut

- Melanie Lemmens, ergotherapeut

- John Sanders, logopedist


Heeft u vragen?

Bel ons op:
0487 - 51 27 64

Stuur ons een bericht
info@fysiodruten.nl

Over ons

Fysiotherapie Maasstaete in Druten wil op doelmatige wijze zorg van goede kwaliteit leveren die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen en behoeften van haar patiënten. Wij vragen, waar mogelijk, een actieve houding van de patiënt; wij nemen het initiatief en coachen u bij uw gezondheidsprobleem.

Fysiotherapie Maasstaete

Persoonlijke behandelingen

U krijgt een volledig persoonlijke behandeling.

Geregistreerde therapeuten

In het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).

Ervaren personeel

Onze therapeuten zijn specialistisch opgeleid en geregistreerd.

Toegankelijke praktijk

Onze praktijk is laagdrempelig en goed bereikbaar.

Netwerk van professionals

Wij werken samen met professionals voor uw gezondheid.

Therapie doelen

Met u stellen we doelen om het gewenste resultaat te halen.

Maak kennis met ons team

Conny Oerlemans

Bekkenfysiotherapeut


Bekkenfysiotherapie (buik, bekken, bekkenbodem en lage rug gebied)

Lees meer  

Evelien Buitenhuis

Oedeemfysiotherapeut


Oedeemfysiotherapie - oncologische fysiotherapie - trainen tijdens chemotherapie

Lees meer  

Fenna Beumeler

Oedeemfysiotherapeut


Oedeemfysiotherapie - oncologische fysiotherapie - trainen tijdens chemotherapie - dry needling

Lees meer  

Fieke Willems

Algemeen fysiotherapeut


Parkinson - BPPD (draaiduizeligheid) - orthopedische revalidatie (knie- en schouder) - TENS - medical taping

Lees meer