Een behandeling op maat voor patiënten met neurologische aandoeningen.

Neurologische aandoeningen zorgen vaak voor complexe en meervoudige problemen. Dit zorgt ervoor dat een gespecialiseerde en meestal multidisciplinaire aanpak vereist is. De fysiotherapeutische behandeling is daar vaak onderdeel van en kan zich richten op diverse vragen zoals functionele mobiliteit, transfers, spierkracht, uithoudingsvermogen, looptraining, coördinatie/evenwicht, acceptatie en cognitieve problematiek.

Doel van de behandeling is het verbeteren c.q. behouden van mogelijkheden en wanneer nodig het voorkomen van complicaties en/of achteruitgang. Het behandeldoel wordt in samenspraak met de therapeut(en) en patiënt (en mantelzorger) opgesteld.

Er zijn diverse neurologische aandoeningen. Enkele veel voorkomende zijn:

  • Beroerte (CVA)
  • Niet aangeboren hersenletsel (bijvoorbeeld door trauma)
  • Aangeboren hersenletsel
  • Multiple Sclerose (MS)
  • Parkinson (of Parkinsonisme)
  • Dwarslaesie
  • Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS)
  • Polyneuropathie


Het team van NeuroZorg Druten bestaat uit een fysiotherapeut van Fysiotherapie Maasstaete, de ergotherapeut van Ergotherapie Maasstaete, een logopedist van Logopedie Druten en een wijkverpleegkundige van de ZZG Zorggroep. Wanneer nodig kunnen ze gezamenlijk ingezet worden voor de behandeling van patiënten met een neurologische aandoening. Communicatielijnen in het team zijn kort en overleg vindt eens in de 6 weken standaard plaats. Zo kan de behandeling van de verschillende disciplines wanneer nodig goed op elkaar afgestemd worden.  


Voor neurorevalidatie kunt u terecht bij Kristy Brouwers. Parkinson patiënten kunnen ook bij Fieke Willems terecht. Beide fysiotherapeuten nemen deel in het ParkinsonNet.

Heeft u vragen?

Bel ons op:
0487 - 51 27 64

Stuur ons een bericht
info@fysiodruten.nl

Over ons

Fysiotherapie Maasstaete in Druten wil op doelmatige wijze zorg van goede kwaliteit leveren die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen en behoeften van haar patiënten. Wij vragen, waar mogelijk, een actieve houding van de patiënt; wij nemen het initiatief en coachen u bij uw gezondheidsprobleem.

Fysiotherapie Maasstaete

Persoonlijke behandelingen

U krijgt een volledig persoonlijke behandeling.

Geregistreerde therapeuten

In het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR).

Ervaren personeel

Onze therapeuten zijn specialistisch opgeleid en geregistreerd.

Toegankelijke praktijk

Onze praktijk is laagdrempelig en goed bereikbaar.

Netwerk van professionals

Wij werken samen met professionals voor uw gezondheid.

Therapie doelen

Met u stellen we doelen om het gewenste resultaat te halen.

Maak kennis met ons team

Conny Oerlemans

Bekkenfysiotherapeut


Bekkenfysiotherapie (buik, bekken, bekkenbodem en lage rug gebied)

Lees meer  

Evelien Buitenhuis

Oedeemfysiotherapeut


Oedeemfysiotherapie - oncologische fysiotherapie - trainen tijdens chemotherapie

Lees meer  

Fenna Beumeler

Oedeemfysiotherapeut


Oedeemfysiotherapie - oncologische fysiotherapie - trainen tijdens chemotherapie - dry needling

Lees meer  

Fieke Willems

Algemeen fysiotherapeut


Parkinson - BPPD (draaiduizeligheid) - orthopedische revalidatie (knie- en schouder) - TENS - medical taping

Lees meer